Onze e-mails en hun bijlagen kunnen informatie van vertrouwelijke of bevoorrechte aard bevatten. Als u deze e-mail per vergissing hebt ontvangen, gelieve hem dan niet door te sturen, te kopiëren of te gebruiken. Neem onmiddellijk contact op met de afzender en verwijder het hele bericht. Het feit dat u deze e-mail per vergissing heeft ontvangen, betekent niet dat de afzender afstand heeft gedaan van zijn rechten. Feeltr en haar filialen zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade in verband met deze e-mail en kunnen deze e-mail volgen, opslaan en beoordelen. De meningen in deze e-mail zijn die van de auteur en niet van Feeltr en zijn filialen.

Feeltr behoudt zich het recht voor om u telefonisch en/of per e-mail te benaderen met commerciële aanbiedingen. Als u niet gecontacteerd wenst te worden, stuur dan een e-mail naar dpo(at)simpl.team


PRIVACY

Ons bedrijf neemt alle nodige maatregelen om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen en om bij de verwerking van persoonsgegevens te voldoen aan de door de wet gestelde privacynormen. Er zijn bijvoorbeeld veiligheidsmaatregelen genomen om het verlies, het misbruik of de wijziging te voorkomen van informatie die u op onze site verkrijgt.

Als u een kopie wilt ontvangen van de informatie die wij over u bewaren of deze wilt laten blokkeren of verwijderen in overeenstemming met de GDPR - Algemene Verordening Gegevensbescherming, stuur dan een verzoek per e-mail naar dpo(at)simpl.team

Wij verzamelen persoonlijke en zakelijke gegevens in een database. Dit zal worden verzameld in de loop van:
- aankoop van producten,
- deelname aan promoties,
- gebruik van onze website.

Deze gegevens worden verwerkt en gebruikt voor de volgende doeleinden:
- om contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden,
- om u informatie te sturen over mogelijke bestellingen,
- om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en worden geacht vrijwillig door u te zijn verstrekt.

De verzamelde informatie is niet openbaar toegankelijk. Alleen bevoegde personen kunnen het volgens hun taak inzien. Deze gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden verwerkt. De klant hoeft hierover niet te worden geïnformeerd zolang aan de volgende voorwaarden wordt voldaan.

Doeleinden van de verwerking:
- Levering van de bestelde producten/diensten aan de klant,
- Verstrekking van andere informatie,
- Andere interne beheersactiviteiten,
- Beslechting van geschillen,
- Uitoefening van boekhoudkundige controle.

Persoons- en beroepsgegevens worden op verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of de politiediensten openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de houder.

Wij verzamelen ook niet-persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld over een website die u naar de onze heeft geleid. Deze informatie wordt gebruikt voor openbare marketinggegevensanalyse, zoals het bekijken van de meest gebruikte browser, om ons aanbod te verbeteren.

Ons bedrijf maakt gebruik van "cookies". Dit zijn kleine stukjes informatie die onze server naar uw browser stuurt. Deze informatie wordt gecodeerd opgeslagen op de harde schijf van de gebruiker en telkens doorgegeven aan de beheerder van de bezochte website. De bezoeker van deze website aanvaardt het gebruik van cookies door ons bedrijf. Als u de cookies in uw browser deactiveert, kunnen wij de optimale werking van de website niet garanderen.

Ten slotte wordt informatie verzameld in logbestanden. Deze informatie kan worden gebruikt voor interne doeleinden, zoals het analyseren van verkeer en profielen. Deze informatie is anoniem en dus niet verbonden met uw identiteit.