Feeltr © is een geregistreerd handelsmerk dat de filtersoftware voor internetverbindingen genaamd Feeltr vertegenwoordigt.

Feeltr © wordt beheerd door SIMPLE GROUP SA, een vennootschap met een kapitaal van 177.800 euro, geregistreerd onder BTW-nummer BE 0715800612, wettelijk adres: 48 rue des Martyrs, 4800 Verviers - België.

Ga voor meer informatie naar de website van Simple Group: http://the-happiness-at-work.com

Feeltr wordt gedistribueerd door AVANGATE BV dba 2CHECKOUT, gevestigd aan de De Cuserstraat 93. 1081CN Amsterdam, Nederland, Telefoon: + 31 20 890 80 80.


Verantwoordelijke uitgever voor deze pagina.

Verantwoordelijke uitgever: Brice Cornet.

Simple GROUP, BTW BE 0882433150, kantooradres: 48 rue des Martyrs, 4800 Verviers - België.

Alle op deze website weergegeven informatie (artikelen, bestanden, foto's, logo's, enz.) is beschermd door de nationale en internationale regelgeving inzake intellectuele eigendom. Bijgevolg mag niets van deze informatie worden gereproduceerd, verspreid, doorgegeven, vertaald, verkocht of geëxploiteerd op welke manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Feeltr, haar uitgevers en/of de auteur van de tekst(en). Onverminderd specifieke vermeldingen in de verschillende rubrieken van Feeltr, hebben de op deze website gepubliceerde teksten een informatief en/of documentair karakter. Houd er rekening mee dat een aantal namen, tekens en logo's (waaronder het Feeltr-logo en de naam) beschermde handelsmerken zijn. Op alle geschillen met betrekking tot de Feeltr-website is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van LIEGE - BELGIË bevoegd.